OBOWIĄZEK UJAWNIANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA W OFERTACH PRACY - KOMENTARZ DLA TRÓJKI

oferowane wynagrodzenie w ofertach pracy widełki pracodawcy nie podają dlaczego

Jawność wynagrodzeń to w Polsce nadal temat wysoce kontrowersyjny. Z jednej strony niechętnie dzielimy się informacjami o własnych zarobkach, z drugiej jednak oczekujemy, że firmy będą otwarcie publikowały tzw. „widełki wynagrodzenia”. Obecnie bardzo rzadko pracodawcy podają wysokość wynagrodzenia w ofertach pracy. Nie dotyczy to oczywiście branży IT, gdzie to pracownicy dyktują warunki. Bez podania widełek, zatrudnienie kandydata graniczy z cudem. Zatem jak wyglądają Pani/Pana oczekiwania finansowe?

Z badania Hays Poland „(Nie)jawne oferowane wynagrodzenie. Przyszłość rynku pracy” wynika, że aż 76 proc. kandydatów uważa, że pracodawca powinien mieć obowiązek informacji w tym zakresie.Niestety zaledwie 18 proc. firm w Polsce o tym informuje.

Temat obowiązku podawania wysokości proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę wraca do parlamentu. Zgodnie z nowymi propozycjami regulacji prawnych na pracodawców nałożony byłby obowiązek podawania w ogłoszeniach o pracę kwoty wynagrodzenia brutto. Niewywiązanie się z tego obowiązku groziłoby grzywną. Kary byłyby nakładane również w sytuacji, gdy pensja podana w ogłoszeniu okaże się zawyżona. Jeśli pracodawca poda widełki wynagrodzenia, osoba rekrutowana będzie mogła negocjować jego wysokość.

Posłowie KO argumentują, że wysokość wynagrodzeń – inaczej niż np. w Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich – jest w Polsce tematem tabu. Tłumaczą, że wprowadzenie większej jawności w ogłoszeniach mogłoby pomóc zmniejszyć nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami i pomóc młodym ludziom w zawodowej karierze.

„Zwiększenie jawności wynagrodzeń mogłoby przyspieszyć procedury rekrutacyjne. Pracodawcy mieliby pewność, że kandydaci składający CV w odpowiedzi na ich oferty robią to świadomie i są gotowi przystać na oferowane wynagrodzenie. Kandydaci z kolei nie marnowaliby czasu na rozmowy rekrutacyjne dotyczące posad, których i tak by nie przyjęli po uzyskaniu informacji o oferowanej pensji.

Z drugiej strony większa jawność mogłaby zwiększyć presję płacową w firmach, szczególnie tych najmniejszych, które oferują wynagrodzenia poniżej średniej rynkowej. By skutecznie przyciągnąć kandydatów, pracodawcy musieliby polepszyć swoją ofertę. To z kolei mogłoby się skończyć falą roszczeń ze strony już zatrudnionych pracowników.”– czytamy w Polityce.

W Europie temat jawności płac podejmowany jest coraz częściej. Informowanie o proponowanym wynagrodzeniu jest już standardem np. w Wielkiej Brytanii. W dużych firmach w Niemczech pracownicy mają prawo do informacji o zarobkach współpracowników. Podjęcie tego tematu przez polski parlament jest sygnałem, że i w Polsce tabu może zostać przełamane.

 Co o tym sądzą o tym temacie osoby bezpośrednio związane rynkiem pracy? Posłuchaj m.in mojego komentarza w audycji „Zapraszamy do Trójki”:

Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy

Piotr jabłoński

Od ponad 10 lat wspiera firmy w obszarze rekrutacji, outplacement oraz employer branding.

Założyciel i konsultant CAREER PRO, gdzie od 2013r. współpracuje z managerami i specjalistami, którym pomaga w dokonaniu zmian zawodowych i rozwoju kariery.

Wartości którymi się kieruje to: jakość, partnerstwo, szacunek oraz otwarta i bezpośrednia komunikacja. Jego wada, a zarazem zaleta to szczerość.

Autor ponad 100 artykułów o tematyce HR. Jego wypowiedzi były publikowane m.in. w: TVN, Radio Zet, Polskie Radio, The Observer, WP.PL. 

Fan Premier League i absurdalno – ironicznego poczucia humoru. Uczy się programowania (front-end) i tworzy muzykę elektroniczną. 

Na najlepsze pomysły wpada podczas spacerów z psem.

Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy
Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy
Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy

Planujesz zmiany?

Poznaj program JOB HUNTER

© 2020 cAREER PRO