W branży finansowej szczególnie ceniona jest wiedza merytoryczna. Ukończenie studiów kierunkowych, nie zawsze jest wystarczające do podjęcia pracy jako dyrektor finansowy, kierownik kontrolingu czy rachunkowości. Dlatego osoby planujące karierę w tej dziedzinie, chcące zmienić ścieżkę kariery albo pragnące poszerzyć wiedzę stają przed dylematem jaką drogę wybrać. A opcji jest kilka, przy czym najczęściej sprowadza się do odbycia studiów podyplomowych, studiów MBA albo zdobycia międzynarodowych kwalifikacji lub certyfikatów finansowych jak CFA, CIMA, ACCA.

Studia podyplomowe

Dla osób mających już pewne doświadczenie w zawodzie, ale np. nie posiadające dyplomu studiów kierunkowych albo chcących dalej zgłębiać wiedzę finansową studia podyplomowe mogą być pierwszym wyborem. Kusząca może wydawać się niewygórowana cena ok. 2500-5000 zł za semestr, oraz możliwość łatwego pogodzenia studiów z pracą – z reguły trwają 1 rok.

Jednak minusem będzie różny poziom merytoryczny, oraz ryzyko uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli-teoretyków. Dlatego warto zrobić research, dotrzeć np. do świeżych absolwentów danego kierunku aby potwierdzić lub wykluczyć taki negatywny scenariusz.

Cena:  5 000 – 10 000 za roczne studia

Studia MBA

Studia MBA są kierowane do osób doświadczonych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania, jak i finansów. W odróżnieniu do studiów podyplomowych większa część materiału będzie przekazywana przez praktyków oraz w większym stopniu będzie nakierowany na zdobycie umiejętności (np. pracy projektowej) niż samej wiedzy, przy czym dla absolwentów zarządzania lub finansów, część materiału niewątpliwie się powtórzy. Warto pamiętać że MBA to program jest kierowany nie tylko do finansistów.

Niewątpliwą korzyścią z tej formy kształcenia jest budowany network, czyli możliwość zapoznania managerów z innych firm / branż, a owe znajomości mogą być w przyszłości bardzo pomocne w znalezieniu pracy lub stworzeniu własnego biznesu. Jednocześnie w czasie pandemii zajęcia online utrudniają poznanie innych uczestników studiów i zdobycie tych kontaktów może być dużo trudniejsze.   

Dostępne są tu też kursy prowadzone w języku obcym, albo na renomowanej zagranicznej uczelni – w szczególności jeśli rozważana jest opcja kariery międzynarodowej.  

Cena: ok. 30 000 / 2-letnie studia, natomiast zagraniczne uczelnie: istotnie drożej.

Certyfikaty finansowe

W zależności od dziedziny która nas interesuje można wybrać program z przewagą i specjalizujący się w danym obszarze czyli np.: CFA (zarządzanie finansami i inwestycjami), CIMA (rachunkowość zarządcza) lub  ACCA (rachunkowość finansowa). Warto wspomnieć o uprawnieniach biegłego rewidenta który oprócz wiedzy finansowej kładzie nacisk na zdobycie wiedzy o przepisach polskiego prawa i podatków.

Posiadanie certyfikatu przyznawanego przez międzynarodowe instytuty, poprzedzone zdaniem szeregu egzaminów, które w wiarygodny sposób potwierdzają zdobytą aktualną wiedzę i umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Nauka odbywa się we własnym zakresie i w oparciu o dostępne podręczniki. Nawet jeśli uczestniczy się w dedykowanym kursie to nie będzie tam zajęć grupowych, dlatego możliwość networku jest bardzo ograniczona.    

Z kolei czas zdobycia kwalifikacji jest dłuższy i wynosi np. ok. 3 lat, a nakład pracy potrzebny do zdobycia jest nieporównywalnie wyższy niż w przypadku studiów (np. do każdego z trzech poziomów CFA należy poświęcić ok. 200-300 godzin), dlatego wymaga to dużo wysiłku żeby połączyć z karierą zawodową.

Niemniej zdobywa wiedza jest aktualna i przydatna w życiu zawodowym, certyfikaty są rozpoznawalne na całym świecie, a zasady ich przyznawania jednolite. Dlatego osoby rozważające karierę międzynarodową albo współpracujące z obcokrajowcami mogą być nimi szczególnie zainteresowane.

Członkostwo może wiązać się z dodatkowymi warunkami jak np. udokumentowanie doświadczenia w zawodzie oraz z reguły wiąże się z opłatą roczną, która jednak zwyczajowo jest pokrywana przez pracodawcę.

Cena: w zależności od certyfikatu od ok. 12 000 zł

Podsumowanie

Niezależnie od wybranej drogi w branży finansowej konieczne jest ciągle doskonalenie umiejętności oraz śledzenie zagadnień prawnych. Wbrew pozorom mimo postępu technologicznego wiedza finansowa jest nadal niezbędna, i dostępne nowe narzędzia pracy jej nie zastąpią.

Warto przed wyborem zrobić własne rozeznanie, np. analizując wymagania w ogłoszeniach o prace lub skonsultować wybór ze znajomym rekruterem czy też doświadczoną osobą z branży, aby uzyskać możliwie najlepszy zwrot zainwestowanego czasu i pieniędzy.

KARIERA W FINANSACH – STUDIA CZY CERTYFIKATY?

jAKUB SZUDEJKO

Prokurent, Dyrektor Finansowy ExpertSender. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiadacz kwalifikacji CFA oraz dyplomu CIMA in Management Accounting.

W ExpertSender od 2020 odpowiada za obszar finansów i prawa, w tym za usprawnienia procesów finansowych. Dodatkowo jako konsultant pomaga firmom w procesie transformacji cyfrowej oraz wchodzeniu na nowe rynki.

Wcześniej jako Członek Zarządu grupy produkującej urządzenia wentylacyjne Swiss Rotors, wspierał jej rozwój w Polsce, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach i Stanach Zjednoczonych, odpowiadając za międzynarodowe finanse grupy kapitałowej. A w latach 2019-2020 jako Członek Zarządu i Chief Commercial Officer zarządzał globalną sprzedażą grupy. W latach 2004-2014 zajmował stanowiska związane z finansami i zarządzaniem procesami w międzynarodowej korporacji General Electric.

Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy
Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy
Career PRO Agent Kariery wspieramy w zmianach zawodowych profesjonalne CV manager szukanie pracy jak szukać pracy pomoc w szukaniu pracy dla managerów manager zmiana pracy

Planujesz zmiany?

Poznaj program JOB HUNTER

© 2022 cAREER PRO