ŚNIADANIE U DRUCKERA CZYLI GDY KULTURA KONSUMUJE STRATEGIĘ.

Niewiele jest czynników, które bardziej przyczyniają się do sukcesu biznesowego niż kultura. Chociaż czasami trudno jest wyznaczyć granice wokół pojęcia kultury w organizacjach, pozostaje ono powszechnie kojarzone z wynikami biznesowymi. Kultura ma wiele wymiarów, w tym praktyki, symbole, normy, rytuały, ceremonie i tradycje. Mówiąc najprościej, kulturę organizacyjną można zdefiniować jako wzorce myślenia i zachowania, które są ogólnie rozpoznawane i popierane. Jednak w sercu kultury, jak tłumaczy dr Yemisi Bolande-Ogunfodun, leży także kwestia wartości podstawowych.

OD CZEGO ZACZYNA SIĘ WYPALENIE ZAWODOWE?

OD CZEGO ZACZYNA SIĘ WYPALENIE ZAWODOWE

Czy wypalenie zawodowe daje jakieś sygnały? Czy da się z wyprzedzeniem zareagować? Czy źródła są psychosomatyczne czy może – jak sugeruje autor –  mogą być powodowane przez ciało? Niezależnie od prezentacji innego spojrzenia, opartego o poliwagalną teorię nerwu błędnego, przedstawioną w przystępny sposób, celem artykułu jest inspiracja do szukania jak najbardziej skutecznych metod radzenie sobie z tym, co nazywamy wypaleniem zawodowym.

KARIERA W FINANSACH – STUDIA PODYPLOMOWE, MBA CZY CERTYFIKTATY?

W branży finansowej szczególnie ceniona jest wiedza merytoryczna. Ukończenie studiów kierunkowych, nie zawsze jest wystarczające do podjęcia pracy jako dyrektor finansowy, kierownik kontrolingu czy rachunkowości. Dlatego osoby planujące karierę w tej dziedzinie, chcące zmienić ścieżkę kariery albo pragnące poszerzyć wiedzę stają przed dylematem jaką drogę wybrać.
A opcji jest kilka, przy czym najczęściej sprowadza się do odbycia studiów podyplomowych, studiów MBA albo zdobycia międzynarodowych kwalifikacji lub certyfikatów finansowych jak CFA, CIMA, ACCA.

ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – PODSTAWY

ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - PODSTAWY

Do tej pory co wtorek spotykaliście się w swojej ulubionej sali konferencyjnej i przy kawie rozpoczynaliście spotkanie działowe? Tak przed pandemią wyglądała rzeczywistość wielu zespołów. Teraz cały rytuał, z większą lub mniejszą skutecznością, przeniósł się na Teamsy lub Zooma, a wyszukiwarki podbija pytanie “jak zarządzać zespołem w czasach pracy zdalnej?”. Bo prawda jest taka, że nawet manager, który był wzorem do naśladowania w biurze, może nie radzić sobie, kiedy zastąpiła je kamerka.