Prezes Zarządu Spółki projektującej rozwiązania dla firm poszukujących możliwości wzrostu i rozwoju. Firma, którą prowadzę pomaga Zarządom firm projektować  rozwiązania na trudne wyzwania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wybierać właściwych dostawców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują powodzenie i jakość projektów rozwojowych.
Od 12 lat zarządzam projektami outplacement. Jestem autorem programu Managed Transition, którego celem jest realne wsparcie Dyrektorów i Członków Zarządów w procesie poszukiwania nowej pracy. Programy te realizuje osobiście dla osób, które szukają nowych wyzwań zawodowych.  Kluczowe w realizacji takich projektów  jest zbudowanie spójnej i charyzmatycznej komunikacji o silnych stronach i wyróżnikach menedżerów  na rynku pracy oraz dotarcie do branżowych decydentów i rekruterów.

Jestem założycielem i prowadzącym Dolnośląskie Forum HR (DFHR). Dolnośląskie Forum HR jest jedną z największych inicjatyw społecznych w Polsce skupiających zarządy firm, menedżerów i praktyków HR. Celem forum jest otwarte dzielenie się sprawdzonymi praktykami i wymiana doświadczeń z przeprowadzonych zmian w firmach różnej wielkości. Formuła comiesięcznych spotkań pozwala uczestnikom DFHR dyskutować i otwarcie dzielić się wiedzą o skutecznych metodach i wykorzystywanych narzędziach wdrażanych w różnych firmach dla poprawy ich funkcjonowania. Raz do roku organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom związanymi z zarządzaniem.