Posiada 12 letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej i konsultingowej, specjalizuje się w prowadzeniu coachingu kariery i tzw. career transition (tworzenie ścieżki kariery, realizowanie się w nowej roli zawodowej- awans, wprowadzenie do nowej pracy tzw. placement), doradztwa i szkoleń z podnoszenia kompetencji społecznych (tworzenie zespołów, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem). W ostatnich 5 latach przeprowadziła projekty coachingowo-szkoleniowe m.in. dla następujących branż: IT, finansowej, farmaceutycznej, chemicznej, FMCG, edukacyjnej, artystycznej. Przeprowadziła ponad 1500 h konsultingu i coachingu kariery.

Brała udział w tworzeniu i testowaniu narzędzi diagnostycznych (m.in. Kotwice Kariery Lechaa). Współpracowała z coachami i konsultantami w kraju i zagranicą (Finlandia, Wielka Brytania).

Absolwentka socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studium podyplomowego z Doradztwa Kariery i szeregu szkoleń uzupełniających (m.in. Racjonalna Terapia Zachowania, Porozumienie bez Przemocy).

Prywatnie uwielbia wycieczki rowerowe (Cysterski Szlak Rowerowy), spływy kajakowe (Czarna Hańcza) oraz interesuje się szeroko rozumianą literaturą psychologiczną i rozwojem osobistym.
Magdalena Jarosz

Pani Magda przeprowadziła mi test predyspozycji zawodowych, na podstawie którego w jasny, pełny
i obrazowy sposób przedstawiła mi zawody, które dadzą mi najwięcej satysfakcji i które najlepiej
zaspokoją moje wewnętrzne potrzeby. Dowiedziałam się na jakie aspekty zwrócić uwagę przy wyborze miejsca pracy oraz tego jak ja mogę być postrzegana przez osoby, których potrzeby są odmienne od moich i w związku z tym jakich błędów unikać na przykład w kontaktach z przełożonym czy pracownikami. Było to dla mnie bardzo cenne. Pani Magda jest osobą bardzo kompetentną, życzliwą i otwartą. Czas spędzony podczas sesji uważam za niezwykle cenny. Wcześniej miałam parę pomysłów, z których każdy nie wydawał się dość dobry. Teraz znam kierunek, w którym chcę podążać. I bardzo za to Pani Magdzie dziękuję.

Monika, Z-ca Głównego Księgowego, firma handlowa z branży sportowej„Rozmowy i cykl spotkań z Magda zwiększyły moja świadomość, ze na wiele aspektów swojego życia zawodowego (także prywatnego) można spojrzeć w inny odmienny sposób od tego, który zawsze tkwił w mojej świadomości.
Przez kilkanaście spotkań i wiele godzin spędzonych na rozmowach zwróciłem uwagę jak wiele cech, zachowań oraz postaw w danej sytuacji ma wpływ na moje zawodowe i prywatne otoczenie oraz relacje pomiędzy kolegami z pracy i zespołu ludzi, których jestem przełożonym.
Poprzez spotkania z Magda uświadomiłem sobie gdzie tkwi mój największy potencjał oraz określiłem te obszary, które wymagają ode mnie dalszej pracy i samodoskonalenia.
Bardzo doceniam także fakt, iż wiele z przeprowadzonych rozmów miało podstawy w konkretnych narzędziach a wiele przykładowych ćwiczeń wykonanych udało mi się przenieść także na inne strefy swojego życia.
Bardzo przypadł mi do gusty sposób, w jaki prowadziliśmy rozmowy, zawsze miałem nieograniczony wpływ na tematykę spotkań, co pozwoliło mi na bieżąco odnieść się do konkretnych sytuacji a sam sposób prowadzenia dyskusji pozwolił mi na to żebym sam wyciągnął stosowne wnioski.
Magdę cechuje bardzo empatyczna i skupiona na drugiego człowieka postawa a szczerość i przejrzystość informacji zwrotnej pozwoliły mi w bardzo krótkim czasie nabyć zaufania.
Ogromny zasób wiedzy, który w połączeniu z moją ciekawością świata oraz jej znajomość zagadnień stanowiły doskonale źródło dla mnie do poszerzania swojej wiedzy dzięki polecanym przez nią opracowaniom, literaturze czy tez wykładom z dziedziny coachingu.
Na szczególna uwagę zasługuje także doświadczenie z jedna z technik dotyczących motywacji (profil Reissa), dzięki którym miałem także możliwość lepszego poznania metod samo motywacji oraz określenia dla mnie tych cech, które są dla mnie najbardziej istotne i motywują mnie do dalszej pracy nad sobą i swoimi kompetencjami.
Współpracę z Magdą oceniam bardzo pozytywnie, a każde spotkanie było dla mnie budującym doświadczeniem, które ukierunkowało mnie do pracy nad sobą i własnym potencjałem.

Paweł Cegielski, Head of Systems Engineering Practice, Cognifide PolskaMagda jest bardzo miłą i bezpośrednią trenerką. W swoim podejściu do klienta jest optymistyczna i pełna energii. Już na pierwszej sesji dowiedziałam się o sobie wielu ciekawych rzeczy, z których wcześniej nie zdawałam sobie do końca sprawy. Magda z jednej strony ma świetne pomysły, potrafi inspirować i zachęcać do odkrywania nowego, ale z drugiej strony jest osobą mocno stąpającą po ziemi. Wiem, że pod okiem takiego coacha zbuduję moją karierę szybko i pójdzie ona w dobrym kierunku.

Dominika, specjalista ds rozliczeń, wiodąca firma branży FMCG


Zdecydowałam się na współpracę i na sesje coachingowe z Panią Magdaleną Jarosz, ponieważ pracując wiele lat u jednego pracodawcy nie miałam świadomości w jaki sposób poruszać się na rynku pracy. Pani Magda, swoim profesjonalnym podejściem i przekazywaną wiedzą, rzeczowo i z niezwykłą kulturą osobistą potrafi wyłowić istotne elementy. Pomogła mi odnaleźć moje mocne strony oraz te nad którymi trzeba pracować. Dzięki doskonałemu przygotowaniu, które wyniosłam z naszych sesji coachingowych bez problemu poruszam się na rynku pracy jako Freelancer.
Polecam Panią Magdalenę Jarosz każdej osobie, która chce wprowadzić zmiany w swoje życie zawodowe. Jako kompetentnego doradcę zawodowego potrafiącego wskazać właściwy kierunek. Dzięki Pani Magdzie zrozumiesz własny potencjał i wiarę w dokonanie właściwego wyboru.

Dorota, Freelancer, branża kreatywna