Wizerunek w sieci i wykorzystanie mediów cyfrowych

900

Opis

  • Jak efektywnie wykorzystać media cyfrowe w budowaniu marki osobistej.
  • Strategia działania na LinkedIn. Budowanie wirtualnego networkingu.
  • Dobór narzędzi wspierających działania związane z wdrażaniem strategii. 


Forma kontaktu: spotkanie osobiste lub wideokonferencja 

Czas trwania sesji: 1,5 godz


Dodatkowe informacje

Szczebel kariery zawodowej:

Dyrektor / Zarząd, Kierownik, Specjalista

Możesz lubić także…