Strategia komunikacji marki osobistej

900

Opis

  • Określenie zakresu działania i zdefiniowanie profilu odbiorców.
  • Opracowanie grupy docelowej odbiorców przekazu oraz analiza konkurencji. 
  • Opracowanie treści przekazu – co im chcesz powiedzieć?
  • Deklaracja marki osobistej – inspirujący claim odzwierciedlający osobiste ambicje.
  • Odbiór komunikatu – jak Twój odbiorca zrozumie komunikat? 
  • Budowanie osobistej strategii komunikacji. 


Czas: 90 min.

Forma: spotkanie osobiste lub wideokonferencja 

Dodatkowe informacje

Szczebel kariery zawodowej:

Dyrektor / Zarząd, Kierownik, Specjalista

Możesz lubić także…