Strategia budowania marki osobistej

900

Opis

  • Analiza i wyodrębnienie ścieżki rozwoju oraz zdefiniowanie marki osobistej. 
  • Określenie zasobów i możliwości w zestawieniu z Twoim celem
  • Wizja samego siebie, misja działań oraz role kluczowe w społeczeństwie. Pomagają  w sposób jednoznaczny i spójny wyznaczyć ścieżkę postępowań i stworzyć markę, której ludzie ufają.
  • Osobista analiza SWOT – uświadomienie słabych i silnych stron.
  • Marka osobista – określenie pożądanych rezultatów oraz najważniejszej cechy – skupienie się na wybranej umiejętności, podkreślenie najistotniejszej cechy.


Czas: 90 min.

Forma: spotkanie osobiste lub wideokonferencja 


Dodatkowe informacje

Szczebel kariery zawodowej:

Dyrektor / Zarząd, Kierownik, Specjalista

Możesz lubić także…