Budowanie sieci kontaktów z konsultantami Executive Search w wybranym regionie świata

3 000

Opis

W Twoim imieniu przeprowadzamy szczegółową analizę rynku pracy we wcześniej zdefiniowanych regionach świata, ustalamy listę 30-50 kluczowych firm doradztwa personalnego które prowadzą projekty rekrutacyjne w obszarze Twojej specjalizacji. 

Następnie rozbudowujemy sieć kontaktów wśród pracowników w tych firmach (LinkedIn) i przesyłamy Twoje dokumenty aplikacyjne do wyselekcjonowanych konsultantów.

Na zakończenie procesu, otrzymujesz od nas szczegółowy raport, praktyczne wskazówki i plan dalszych działań.

Dodatkowe informacje

Szczebel kariery zawodowej:

Dyrektor / Zarząd, Kierownik, Specjalista

Możesz lubić także…