Blog

Menadżer jako coach kariery

Cechy dobrego menadżera – podaje się ich naprawdę dużo, szczególnie tych, które wiążą się z umiejętnościami przywódczymi i budowaniem relacji z zespołem. Coraz częściej zaznacza się to, że dobry lider nie tylko dba o realizację przez swoich podwładnych celów biznesowych, lecz także przygląda się ich pracy i wspiera w dalszym rozwoju potencjału. Taki model jest dobry dla wszystkich. Przełożony stara się wiedzieć więcej o swoim zespole, przez co szybko identyfikuje zarówno pracowników o wysokim potencjale, jak i obszary do rozwoju. Pracownicy z kolei czują, że ktoś traktuje ich jak jednostki, a nie jedynie część grupy, która ma osiągnąć konkretny cel dla firmy. 

Podnoszenie zaangażowania i programy sukcesji

Elementy coachingu kariery w zarządzaniu poprawiają zaangażowanie pracowników i tym samym pozytywnie wpływają na wizerunek firmy i spójność zachowań pracowniczych z jej wartościami. Pracownicy, szczególnie z mniejszym stażem pracy (ale też ci, którzy pracują długo i są narażeni na wypalenie), często są podejrzliwi wobec firmy i myślą, że tak naprawdę sabotuje ona ich rozwój, żeby nie odeszli do konkurencji. Rolą menadżera jest uświadomienie swojego zespołu, jak ważny dla biznesu jest ciągły rozwój pracowników i że to właśnie przedsiębiorstwo zyska na starannym zaplanowaniu ich ścieżki kariery. W dużych korporacjach naturalne są programy sukcesji, gdzie zabezpiecza się kluczowe dla sprawnego funkcjonowanie biznesu stanowiska przez wyznaczenie sukcesora, czyli kogoś, kto obejmie wyższą pozycję w przypadku odejścia osoby, która aktualnie ją zajmuje. Sukcesor regularnie spotyka się ze swoim mentorem, otrzymuje potrzebną wiedzę oraz wsparcie w jej przyswajaniu. Tutaj coaching kariery jest w pełni naturalną częścią koordynowanego przez firmę procesu.

Nie tylko ocena roczna

Ważne jest także, aby menadżer rozumiał, że obserwacja i zwracanie uwagi na rozwój pracownika jest ważny nie tylko w czasie jego okresowej oceny. To pułapka, w którą można wpaść, jeśli firma przeprowadza regularną ewaluacją, np. raz na pół roku. Cały proces jest wtedy mocno sformalizowany, odpowiednie osoby troszczą sie o to, żeby ocena była jak najbardziej obiektywna, a jej efektem często jest podwyżka lub premia. W dużych firmach to już nie dobry zwyczaj, ale wręcz obowiązek. Jednak czasami „rozleniwia” on menadżerów i sprawia, że pomiędzy obligatoryjnymi rozmowami oceniającymi nie zwracają oni uwagi na rozwój swoich pracowników. To niedopuszczalne – w ciągu pół roku dużo się może zdarzyć. Chodzi zarówno o spadki motywacji, przypadki wypalenia zawodowego, jak i nudę u pracowników o wysokim potencjale. Dobry menadżer nie chce tego przegapić.

Poszukiwacz pereł

Oczywiście jednym z najważniejszych zadań menadżera jako coacha kariery jest trafna identyfikacja talentów. Pracując z ludźmi na co dzień, wiesz o nich znacznie więcej niż dział HR. Możesz szybko wyłapać „gwiazdę” i pracować nad jej rozwojem, zanim odejdzie do innej, lepszej firmy. Nawet nie wiesz, jak często zdarza się, że pozornie niczym niewyróżniający się pracownik w rzeczywistości nie dostał od przełożonych odpowiedniego wsparcia i narzędzi do rozwoju, a po zmianie pracy błyszczy… niestety u konkurencji.

Co należy robić? Przede wszystkim obserwować oraz rozmawiać. Dzięki zamianie sporadycznej ewaluacji na regularne konwersacje pracownik zyska systematyczny wgląd we własne postępy, lepiej zrozumie swoją rolę i będzie mógł samodzielnie pracować nad ciągłym doskonaleniem możliwości. Spodziewać się można, że wzrośnie jego zaangażowanie, co zmniejsza prawdopodobieństwo poszukiwań pracy w innym miejscu. Korzyści dla biznesu są oczywiste.

Jesteście dla swoich pracowników tylko przełożonymi, czy wprowadzacie elementy coachingu kariery?

Piotr Jabłoński

Piotr Jabłoński

Consultant at Career & CV Experts
Wspieram firmy w obszarze rekrutacji oraz definiowania skutecznych strategii Emloyer Branding. Współpracuję też z managerami oraz specjalistami, którzy są w trakcie zmian zawodowych i pomagam im przejść przez ten proces krok po kroku. Ode mnie zawsze otrzymasz informację zwrotną.
Piotr Jabłoński

Latest posts by Piotr Jabłoński (see all)