Blog

Jak przetrwać w korporacji? Część 2: Homo Korporatus – prolog.

Spójrzmy na rynek pracy z perspektywy teorii ewolucji. Zagadnienie wbrew pozorom nie są tak odległe jak by się mogło początkowo wydawać. Nadrzędnym celem naszych przodków, było znalezienie dla siebie stabilnego miejsca w strukturach plemiennych [korpo]. Gwarantowało to przetrwanie [spłata kredytu hipotecznego], bezpieczeństwo [umowa o pracę] i prestiż [wizytówka i ajfon]. Żeby lepiej zozumieć lepiej istotę założenia:

Plemię [Korpo] – to lokalna wspólnota złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych [lokalne oddziały], zamieszkujących jeden obszar [open space] i połączonych wspólnymi związkami społecznymi [linkedin] oraz ekonomicznymi [kredyty]. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym dialektem [korpo slang] i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego [kasa].

Jednostki wykluczone poza stado, [czapa, redukcje zatrudnienia] były skazane na niechybną śmierć [brak zdolności kredytowej]. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji, było szybkie znalezienie nowego plemienia [korpo]. To zadanie nie było łatwe w tamtych czasach, trwała przecież epoka lodowcowa [kryzys]. Podobnych osobników było setki, a plemion niewiele [bezrobocie]. Te grupy zazwyczaj brutalnie rywalizowały ze sobą [konkurencja], częste były przypadki kanibalizmu [wrogie przejęcia].

Istniały też stada o których, wiedzieli tylko nieliczni [ukryty rynek pracy]. Te jednostki, które znalazły odpowiednie plemiona, były poddawane wielu testom [rekrutacja]. Owe próby miały na celu sprawdzenie ich motywacji i potencjalnej przydatności dla stada. Wygrywały osobniki które były najlepiej przystosowane.

Wyglądało to mniej więcej tak:

[youtube_video] crpBI1kFwCc [/youtube_video]

 

 

Piotr Jabłoński

Piotr Jabłoński

Consultant at Career & CV Experts
Wspieram firmy w obszarze rekrutacji oraz definiowania skutecznych strategii Emloyer Branding. Współpracuję też z managerami oraz specjalistami, którzy są w trakcie zmian zawodowych i pomagam im przejść przez ten proces krok po kroku. Ode mnie zawsze otrzymasz informację zwrotną.
Piotr Jabłoński

Latest posts by Piotr Jabłoński (see all)