Blog

Jak przetrwać w korporacji? Część 2: Homo Korporatus – prolog. Spójrzmy na rynek pracy z perspektywy teorii ewolucji. Zagadnienie wbrew pozorom nie są tak odległe jak by się mogło początkowo wydawać. Nadrzędnym celem naszych przodków, było znalezienie dla siebie stabilnego miejsca w strukturach plemiennych [korpo]. Gwarantowało to przetrwanie [spłata kredytu hipotecznego], bezpieczeństwo [umowa o pracę] i prestiż [wizytówka i ajfon]. Żeby lepiej zozumieć lepiej istotę założenia:
Plemię [Korpo] – to lokalna wspólnota złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych [lokalne oddziały], zamieszkujących jeden obszar [open space] i połączonych wspólnymi związkami społecznymi [linkedin] oraz ekonomicznymi [kredyty]. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym dialektem [korpo slang] i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego [kasa].
Jednostki wykluczone poza stado, [czapa, redukcje zatrudnienia] były skazane na niechybną śmierć [brak zdolności kredytowej]. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji, było szybkie znalezienie nowego plemienia [korpo]. To zadanie nie było łatwe w tamtych czasach, trwała przecież epoka lodowcowa [kryzys]. Podobnych osobników było setki, a plemion niewiele [bezrobocie]. Te grupy zazwyczaj brutalnie rywalizowały ze sobą [konkurencja], częste były przypadki kanibalizmu [wrogie przejęcia]. Istniały też stada o których, wiedzieli tylko nieliczni [ukryty rynek pracy]. Te jednostki, które znalazły odpowiednie plemiona, były poddawane wielu testom [rekrutacja]. Owe próby miały na celu sprawdzenie ich motywacji i potencjalnej przydatności dla stada. Wygrywały osobniki które były najlepiej przystosowane. Wyglądało to mniej więcej tak: [youtube_video] crpBI1kFwCc [/youtube_video]    
Piotr Jabłoński

Piotr Jabłoński

CEO & Founder & Career Consultant at Career & CV Experts
Były rekruter, zdobywał doświadczenie w firmach doradztwa personalnego i w wewnętrznych działach HR. Przeprowadził ponad 200 procesów rekrutacyjnych na różne szczeble stanowisk dla polskich i międzynarodowych organizacji.

Szum informacyjny, brak wiedzy kandydatów na temat mechanizmów rządzących rynkiem pracy w epoce mediów społecznościowych oraz kłopoty w komunikacji na linii: kandydat - rekruter - pracodawca, zainspirowały go do przejścia na „trzecią stronę mocy” i założenia firmy doradczej Career & CV Experts (http://cvexpert.pl/). Gdzie wraz zespołem Konsultantów od ponad 5 lat, skutecznie wspiera swoich Klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji, związanych z rozwojem ich karier oraz efektywnym poruszaniu się po rynku pracy.

Wierzy, że gdyby przynajmniej połowa kandydatów, którzy nie otrzymali obiecanej informacji zwrotnej od rekruterów, zamiast obrażać się na nich, nagłośniłaby sprawę w mediach społecznościowych, to zjawisko szybko przestałoby istnieć.
Piotr Jabłoński