Blog

Ponieważ jestem rekruterem w obszarze IT, pomyślałem, że najwartościowszym wkładem, jaki wniosę w gościnnym wpisie w CV Expert, będzie podzielenie się kilkoma cennymi wskazówkami dotyczącymi CV dla kandydatów właśnie z sektora IT.

Zacznę od  kilku ogólnych uwag, przydatnych we wszelkich CV, nie tylko informatyków. Są to rzeczy właściwie podstawowe, aczkolwiek wciąż warto o nich przypominać, gdyż nadal – pomimo generalnie coraz lepszego poziomu CV – stykam się czasem z aplikacjami niezgodnymi z podstawowymi kanonami pisania CV. Zatem:

1) CV powinno zawierać dane kontaktowe, idealnie numer telefonu komórkowego, i to własnego (nie żony, ani rodziców)

2) CV powinno zawierać daty zatrudnienia i opisane obowiązki na poszczególnych stanowiskach

3) CV powinno być przejrzyste i estetyczne – rozwikływanie jego zawartości, czy czasem niechlujstwo nie zwiększają szans w oczach rekruterów

527637_379166375492284_261144291_n

Pytany jestem czasem o preferowaną długość CV. Niechętnie podaję konkretne cyfry, gdyż wiele zależy od doświadczenia. Doświadczony project manager będzie miał do opisania więcej niż początkujący programista. Każdy kandydat samodzielnie musi znaleźć złoty środek pomiędzy z jednej strony szczegółowością opisanego doświadczenia, a z drugiej długością CV. Jedna strona to zwykle zbyt mało, pięć to już sporo. Aczkolwiek – to moja osobista opinia – wolę CV bardziej szczegółowe od tych lakonicznych. Podstawa to jednak przejrzystość i klarowność.

Jak pisać o umiejętnościach technicznych/IT? Bardzo wskazane jest, by pod każdym stanowiskiem (czy projektem, w którym się uczestniczyło), pisać o technologiach, które wykorzystywane były – aktywnie! – przez aplikanta. Dobrze, jeśli kolejność, w której wymienione są technologie, odzwierciedla intensywność doświadczenia w nich. Daje to rekruterowi dobry obraz tego, w czym kandydat jest (czy może być) dobry i jakie oferty mogłyby być dla niego interesujące.

418588_358065670935688_1787864983_n

„Informatyczne” CVs zawierają bardzo często odrębną sekcję (umiejętności / skills), w której kandydaci podsumowują swoje kompetencje IT w poszczególnych technologiach. Osobiście, bardzo chwalę te aplikacje, w których określa się (w latach) długość doświadczenia w danej technologii. Może to być np. w formie matrycy. Tego typu opisanie swoich kompetencji – o ile jest zgodne z prawdą – zazwyczaj nie pozostawia wątpliwości, jakim doświadczeniem legitymuje się aplikant. Pozwala to czytającym aplikacje na szybkie zweryfikowanie przydatności kandydata i zaproszenie go do dalszych etapów rekrutacji.

Prawdziwą sztuką dla kandydata z branży IT jest napisać CV zrozumiałe zarówno dla rekruterów (osób najczęściej nietechnicznych), jak i też merytorycznie wyczerpujące dla osób technicznych, które na jednym z etapów rekrutacji pewnie się pojawią. By osiągnąć ten pierwszy cel, CV można dać do przeczytania komuś nietechnicznemu, by obiektywnie i krytycznie stwierdził, na ile CV jest dla niego zrozumiałe. 

969288_477359935672927_829009298_n