Blog

Czy Twoi pracownicy Ci ufają? Lepiej to sprawdź.

Bardzo modne stało się ostatnio zwalanie winy za firmowe niepowodzenia na brak zaangażowania pracowników. Poza oczywiście niesprzyjającą ekonomią, coraz bardziej zawiłymi sposobami finansowania biznesu oraz topniejącymi funduszami europejskimi. Zwykle, gdy wyczerpiemy już wszystkie możliwości, przychodzi refleksja na temat zaufania i pytanie: jakie problemy w organizacji może powodować jego brak?

Według badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association, APA) co czwarty pracownik nie ufa swojemu pracodawcy. Jedynie połowa badanych wierzy w szczerość swoich chlebodawców a tylko dwie trzecie z nich uważa, że są uczciwie traktowani. Brak zaufania do przełożonych w okresie powolnego wychodzenia z recesji może odbić się czkawką nie tylko dużym korporacjom.

W Polsce podobne badania przeprowadził w styczniu 2013 roku Interaktywny Insytut Badań Rynkowych na zlecenie Procontent Communication. Według ośrodka aż 26 procent Polaków nie ufa swoim szefom, a ponad 25 procent badanych nie wierzy w informacje przekazywane przez kierownictwo firmy. Jako główny powód braku zaufania do pracodawcy Polacy wskazują aspekt, iż managerowie manipulują faktami i nie mówią całej prawdy.

Powody, dla których Polacy nie ufają swoim pracodawcom (według IIBR):

  • brak informacji lub informacje przekazywane zbyt rzadko
  • informacje są niezgodne z prawdą
  • zarząd i kierownictwo manipuluje informacjami i nie mówi całej prawdy
  • moja firma nieuczciwie zachowuje się w stosunku do klientów
  • moja firma oszukała mnie w dotychczasowej współpracy

 

Według Davida Ballarda, prezesa APA, jednym z ważniejszych kroków, jakie powinni podjąć managerowie by wyjść z impasu utraty zaufania to pozwolić swoim podwładnym współuczestniczyć w sukcesie firmy, również tym finansowym. Symboliczna podwyżka powinna podnieść jakość pracy, wesprzeć poczucie przynależności do organizacji, a wizja profitującej, stabilnej firmy pomaga odbudować zaufanie do jej liderów.

Michelle i Dennis Reinas, autorzy książki „Odbudować zaufanie w miejscu pracy” uważają, że proces odbudowy zaufania ludzi do firmy powinno się rozpocząć od publicznego przyznania, że brak zaufania to zauważalny problem w organizacji. Uderzenie się w pierś i kilka prostych słów wyjaśnienia skierowanych bezpośrednio do szeregowych pracowników pozwoli po prostu poczuć im się lepiej, a to zdecydowanie ociepli stosunki w firmie. Takie podejście to doskonała podstawa do wdrożenia procesu odbudowy zaufania zatrudnionych do zatrudniających.

5 kroków, które ułatwiają odzyskanie zaufania w firmie:

Krok 1: Rozwiąż dotychczasowe problemy całościowo. Pracownicy powinni zobaczyć, że cokolwiek dotychczas było powodem nieporozumień w firmie zostało wyjaśnione i usunięte.

Krok 2: Ludzie lubią być częścią czegoś większego niż oni sami. Angażując swoich pracowników w proces odbudowy zaufania w firmie dajesz im powód do dumy.

Krok 3: Pokaż spójność we wszystkich aspektach Twojego biznesu. Od drobnych zadań do poważnych decyzji.

Krok 4: Uczciwość przede wszystkim. Nie unikaj pytań, nawet o problemach z przeszłości. Nie ubarwiaj rzeczywistości, prawda to jedyne lekarstwo na utracone zaufanie.

Krok 5: Ustal lub zmodyfikuj cele Twojego przedsięwzięcia. Pokaż swoim podwładnym, że ich praca jest również elementem dążenia do odnowy i lepszej przyszłości.

Piotr Jabłoński

Piotr Jabłoński

Consultant at Career & CV Experts
Wspieram firmy w obszarze rekrutacji oraz definiowania skutecznych strategii Emloyer Branding. Współpracuję też z managerami oraz specjalistami, którzy są w trakcie zmian zawodowych i pomagam im przejść przez ten proces krok po kroku. Ode mnie zawsze otrzymasz informację zwrotną.
Piotr Jabłoński

Latest posts by Piotr Jabłoński (see all)